Đầu tiên thì các bạn hãy xác định phiên bản windows mà bạn đang