Hôm nay tại sao mình lại viết 1 bài về Cách Thêm, Sửa file Hosts