Autocad 2018 của hãng Autodesk là phần mềm vẽ và thiết kế khá thông dụng