IDM (Internet Download Manager) là phần mềm giúp tăng tốc độ download, nó hoạt