Một ứng dụng chỉnh sửa ảnh rất nỗi tiếng từ Adobe là Lightroom chắc