Trước tiên thì mình sẽ nói Microsoft Visual C++ là gì? Microsoft Visual C++ (còn được