Phần mềm teamview là phần mềm cho phép bạn điều khiển máy tính người